Over oude kerken gesproken...

…daar is ook nog wel wat meer over te zeggen. En wie kennen de geheimen van deze locaties beter dan de mensen die er dag aan dag voor zorgen? Geschiedenisstudente Annejet Fransen ging op pad langs de kerken en tekende acht bijzondere verhalen op uit de monden van dertien bijzondere mensen. Je leest ze de komende maanden op deze website, met daarbij mooie foto’s van Nico Schutte!

"Wie bin der ook veur die": mevrouw Hoeksema-du Pui van de kerk van Godlinze

"Al is het maar om te schuilen": Hilda Olinga, Marjan Kramer en Max de Haas van de kerk van Losdorp

"Een erfenis van generaties": Jan en Gea Kolk van de Nicolaïkerk van Appingedam

"Gewone Damsters, gewone levens": Roald van Elswijk en de synagoge van Appingedam

"Hoe fier staat de kerk": Francis Pothof, Marika Meijer en Rijmke Watsing van de kerk van Oosterwijtwerd

"Achthonderd narcisbollen": Aaltje Dijkema van de kerk van Marsum

"Koeien in de kerk": meneer Van Neck van de kerk van Zeerijp

Over oude kerken gesproken...