Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren. Cookieverklaring

ANBI, Governance & beloningsbeleid

ANBI

StichtingTerug naar het begin beschikt over de ANBI-verklaring van de Belastingdienst, zodat je weet dat de door jouw geschonken donatie goed terechtkomt, en zodat je deze donatie ook op kunt geven bij je belastingaangifte.

Beleidsplan 2021-2024 / Gemiddelde begroting 2021-2024 / Verslag 2021 / Verslag 2022 / Verslag 2023

Governance

Bekijk het directiereglement en statementverklaring van TNHB.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt voor de verrichte werkzaamheden geen vergoedingen of honoraria.

Het beloningsbeleid voor ingehuurde ZZP-ers van de organisatie past bij de aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van de organisatie en stemt overeen met wettelijke voorschriften en (waar van toepassing) subsidievoorwaarden. Honoraria zijn gebaseerd op de Cao voor Nederlandse Poppodia en festivals. Daarin zijn ook normen voor freelancers opgenomen. Voor de salarislasten van het kernteam van artistiek leider en zakelijk leider wordt eveneens uitgegaan van deze CAO.